跳到主要内容

菲律宾文 - Tagalog

以下内容只备八种少数族裔语言版(包括印尼文、印度文、尼泊尔文、旁遮普语、菲律宾文、泰文、巴基斯坦文及越南语)以助少数族裔人士使用1823的服务。


Tagalog

Kung ikaw ay naghahanap ng serbisyong pagtatanong o reklamo ng 1823, mangyaring makipag ugnayan sa Sentro Para sa Etniko Minorya /CHEER ( sa 3755 6855) na magbibigay ng serbisyong interpretasyong pantelepono para sa iyo. Pagkatanggap ng inyong tawag, ang kanilang mga interpreter ay makikipag ugnay sa 1823 para makapagsagawa ng 3-way na panteleponong pagpupulong upang kayo ay maalalayan. Ang oras ng operasyon ng serbisyong interpretasyon ay mula Lunes hanggang Linggo mula 8:00am hanggang 10:00pm maliban sa mga pampublikong holiday. Mangyaring tandaan na ang hiling sa serbisyong interpretasyon sa labas ng oras ng operasyon ay ipnagkakaloob sa mga kagyat na bagay lamang.

最后更新日期2023年11月7日