跳到主要內容

菲律賓文 - Tagalog

以下內容只備七種語言版本(包括印尼文、印度文、尼泊爾文、旁遮普語、菲律賓文、泰文及巴基斯坦文)以助不同種族人士使用1823的服務。


Tagalog

Kung ikaw ay naghahanap ng serbisyong pagtatanong o reklamo ng 1823, mangyaring makipag ugnayan sa Sentro Para sa Etniko Minorya /CHEER ( sa 3755 6855) na magbibigay ng serbisyong interpretasyong pantelepono para sa iyo. Pagkatanggap ng inyong tawag, ang kanilang mga interpreter ay makikipag ugnay sa 1823 para makapagsagawa ng 3-way na panteleponong pagpupulong upang kayo ay maalalayan. Ang oras ng operasyon ng serbisyong interpretasyon ay mula Lunes hanggang Linggo mula 8:00am hanggang 10:00pm maliban sa mga pampublikong holiday. Mangyaring tandaan na ang hiling sa serbisyong interpretasyon sa labas ng oras ng operasyon ay ipnagkakaloob sa mga kagyat na bagay lamang.

最後更新日期2022年3月23日