Skip to main content

Vietnamese - Tiếng Việt

Content to assist ethnic minorities to use 1823 services is available in eight ethnic minority languages only (i.e. Indonesian, Hindi, Nepali, Punjabi, Tagalog, Thai, Urdu or Vietnamese).


Vietnamese

Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại về dịch vụ 1823, vui lòng liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ Dân tộc Thiểu số để sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại (số 3755 6888). Khi nhận được cuộc gọi của bạn, thông dịch viên của Trung tâm sẽ liên hệ 1823 để sắp xếp cuộc gọi 3 chiều để hỗ trợ bạn. Giờ hoạt động của dịch vụ phiên dịch từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối trừ các ngày lễ. Yêu cầu dịch vụ phiên dịch ngoài giờ làm việc sẽ chỉ được cung cấp trong những trường hợp khẩn cấp.

Last update: 15 Nov 2023